Fidante

Belastingadviseurs

Fiscaal/Financiële scenarioplanning

Waarom kiezen voor een fiscaal/financieel scenarioplan

Het leven bestaat uit keuzes maken, keuzes die ingrijpende gevolgen kunnen hebben.

Die gevolgen strekken zich vaak uit over meerdere jaren. Bovendien is het vaak zo dat een keuze allerlei bijeffecten heeft, positief of negatief. Kortom er zijn meerdere scenario’s denkbaar.

Dit alles geldt ook bij fiscaal/financieel zaken. Wij hebben daarvoor ons fiscaal/financieel scenarioplan ontwikkeld.

Het is belangrijk dat u weet hoe u fiscaal/financieel toekomst er uit ziet, zodat u weet in welke periode(n) van uw leven u mogelijk tekorten zult hebben, als u geen andere keuzes maakt.

Wij zullen u ook aangeven geven welke keuzes dat kunnen zijn. We doen dit alles via uitgekiende rekentools om zo alle fiscaal/financieel aspecten mee te nemen. Inkomen – uitgaven – vermogenstoename en –afname – risico’s die afgedekt moeten worden zijn namelijk grotendeels van elkaar afhankelijk. Het een kun je niet los zien van de ander.

U krijgt bij het fiscaal-financieel scenarioplan een adviesbrief met toelichting waarin wij in heldere taal uitleg geven wat het scenario concreet voor u betekent.

Ons fiscaal/financieel scenarioplan is modulair opgebouwd, zodat u het scenarioplan nu of later kunt uitbreiden met andere scenario’s waarover u graag inzage wilt.

Door de verschillende modules, krijgt u inzicht in de gevolgen van verschillende scenario’s.

Het fiscaal/financieel scenarioplan is zo opgezet, dat het later eenvoudig kan worden uitgebreid of worden aangepast, als uw persoonlijke omstandigheden en/of de fiscale wetgeving wijzigen.

Het fiscaal/financieel scenarioplan wordt dus uw gids voor uw fiscaal/financieel toekomst. Het geeft gemoedsrust en zorgt er ook voor dat u niet onnodig belasting betaalt als u het regelmatig laat bijstellen.

Het maken van het fiscaal/financieel scenarioplan betekent voor u een investering in tijd én geld. Wij zijn dan ook van mening, dat het fiscaal/financieel scenarioplan alleen dan zijn waarde behoudt als u er jaarlijks aandacht aan besteedt. Het plan in de kast leggen om het er vervolgens na langere tijd weer uit te halen, is zonde van uw investering. Wij zullen u daarom elke 12 maanden uitnodigen om het plan gratis door ons te laten bespreken. Wij praten elkaar dan bij over de recente wijzigingen in uw persoonlijke situatie en de wijzigingen op fiscaal/financieel gebied en de mogelijke betekenis ervan voor uw situatie.

Stappenplan voor het fiscaal/financieel scenarioplan

Wij werken via een uitgekiend stappenplan. Dit stappenplan zorgt er onder andere voor dat u alle relevante informatie voor ons kunt verzamelen. Door te werken met het stappenplan heeft u ook vooraf inzage in de kosten voor het fiscaal/financieel scenarioplan.

Standaard maken wij een basis-fiscaal/financieel scenarioplan.

We gaan in dat basisplan uit van uw huidige situatie en de huidige fiscale en overige wetgeving.

Uitgangspunt is dat uw (financieel) leven en de wetgeving zich volgens de huidige lijn ongewijzigd zal voortzetten. We noemen dit basis-fiscaal/financieel scenarioplan het “life as usual”-scenario. Dat scenario geeft u inzicht in uw fiscale/financieel situatie vanaf nu tot uw pensionering en daarna tot uw overlijden.

Dit basis-fiscaal/financieel scenarioplan kunt u naar wens met een aantal opties uitbreiden, zoals:

 • hulp bij inventarisatie van uw privé-uitgaven
 • In kaart brengen van de financieel gevolgen indien u uw hypotheekschuld eigen woning geheel of gedeeltelijk aflost
 • In kaart brengen van de financieel gevolgen indien u uw eigen woning verkoopt en óf een andere woning verkoopt óf gaat huren
 • In kaart brengen van de financieel gevolgen indien u arbeidsongeschikt zou raken per nu
 • In kaart brengen van de financieel gevolgen indien uw partner arbeidsongeschikt zou raken per nu
 • in kaart brengen van de financieel gevolgen van uw overlijden per nu
 • in kaart brengen van de financieel gevolgen van het overlijden van uw partner per nu
 • Daarnaast kunt u alternatieve scenario’s door ons laten opstellen, zoals:
  • Beoordelen mogelijkheid voor u om eerder te kunnen stoppen met werken (uitgaande van één gewenste leeftijd om te stoppen)
  • Beoordelen mogelijkheid voor uw partner om eerder te kunnen stoppen met werken (uitgaande van één gewenste leeftijd om te stoppen)

Voor niets gaat de zon op

Als ergens dit gezegde opgaat, is het wel in de financieel dienstverlening. Veel bedrijven bieden 'gratis' financieel planning aan. U kent de advertenties ongetwijfeld. Maar gratis zijn dit soort plannen natuurlijk niet. De bedrijven die gratis advies bieden, leven van de verkoop van financieel producten. Dus is de kans groot dat een financieel plan wordt gebruikt, of beter gezegd misbruikt, om u een product aan te praten dat niet bij u past of waar u niets aan heeft. Banken, hypotheek- en verzekeringsadviseurs zijn overigens sinds 1 januari 2013 verplicht om de kosten van hun advisering direct bij u in rekening te brengen.

Een onafhankelijk financieel planner verkoopt alleen eerlijk en gedegen advies, geen producten. Dus het advies is niet gratis. U betaalt bij ons per scenarioplan/optie. Heel transparant.

Neem gerust contact met ons of vraag hieronder direct en vrijblijvend de offerte aan.

Fiscaal/financiële scenarioplanning

Voor als u als particulier wilt weten hoe uw financiële situatie er in de toekomst uitziet op basis van diverse scenario's.


Vraag aan

Zoeken

Our website runs
over HTTPS.