Fidante

Belastingadviseurs

Nieuwe regeling rentevergoeding Belastingdienst

Vanaf 2013 berekent de Belastingdienst de rente over aanslagen op basis van een nieuwe renteregeling. Nu heet deze rente nog heffingsrente, dit wordt belastingrente.
Invorderingsrente blijft ongewijzigd. 

De nieuwe regeling geldt voor aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2012.
Wat verandert er?

Voortaan wordt pas vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar rente berekend. In de huidige renteregeling wordt gerekend vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar.

N.B. Er wordt pas rente vergoed wanneer de Belastingdienst meer dan 13 weken doet over het opleggen van een aanslag (na bijvoorbeeld een ingediend verzoek of aangifte). De rente wordt berekend vanaf het moment dat er een aanslag opgelegd moest zijn tot zes weken na dagtekening van de aanslag.

Als er recht is op een belastingteruggave geldt er een afdoeningstermijn van 8 weken.

De hoogte van de rente wordt voor de vennootschapsbelasting hetzelfde als de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. 
De hoogte van de rente van andere belastingen wordt hetzelfde als de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4%. Hierdoor hoeft het rentepercentage niet meer ieder kwartaal aangepast te worden.

Voorbeeld:
De aangifte inkomstenbelasting 2012 wordt ingediend op 31 mei 2013. De verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt € 1.000. Op 1 april 2014 legt de Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting 2012 op.

Er wordt rente berekend vanaf 1 juli 2013. 
De Belastingdienst heeft pas een aanslag opgelegd na 30 augustus 2013 (13 weken).
De belastingplichtige is in dit geval dus alleen rente verschuldigd over de periode vanaf 1 juli 2013 tot 19 weken na ontvangst van de aangifte, 11 oktober 2013.

Zoeken

Our website runs
over HTTPS.