Fidante

Belastingadviseurs

Lunchritten naar huis zijn zakelijke kilometers

De Hoge Raad heeft op 11-11-2011 in een uitspraak gewezen over wat dient te worden verstaan onder woon- werkverkeer bij een auto van de zaak. 

Indien u een auto van de zaak heeft en u rijdt met deze auto meer dan 500 kilometer privé, dan dient u over het genoten voordeel belasting te betalen. Het genoten voordeel wordt berekend met de zogenoemde bijtelling.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat woon- werk kilometers worden aangemerkt als zakelijke kilometers.
In de casus waarover de Hoge Raad een uitspraak heeft gewezen was het de vraag of de kilometers die iemand maakte om thuis te gaan lunchen ook als woon- werkverkeer aangemerkt kunnen worden.

De Hoge Raad heeft beslist dat ook deze kilometers als woon- werkverkeer kilometers kunnen worden aangemerkt en dus worden aangemerkt als zakelijke kilometers en niet als privé kilometers.

Ons inziens geldt dit niet alleen voor de gemaakte kilometers om thuis te gaan lunchen, maar ook als u bijvoorbeeld enkele uren thuis gaat werken en later weer terug naar de zaak gaat.

 

Zoeken

Our website runs
over HTTPS.